Serdecznie witamy w internetowym portalu wsi Trębaczów…
Zapraszamy do współpracy, przesyłajcie do nas treści lub ogłoszenia abyśmy umieścili je na stronie
UWAGA !!! zwróćmy uwagę na to czym oddychamy – szczegóły poniżej…

O Trębaczowie

Tak powstała
legenda o Trębaczowie

Jeśli chcesz poznać więcej historii Trębaczowa
...

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenia lokalne

Sprzedam...
Kupię...
Zamienię...
Wynajmę...
Zatrudnię...
...

Warto zobaczyć

Adresy internetowe stron powiązanych z Trębaczowem:

www

Pogoda

Pogoda Kępno z serwisu

Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1

Ostatnie 24h: 6

Dzisiaj: 1

Ostatnie 30 dni: 168

Wszystkich: 9130

Lokalizacja

Jak dojechać do Trębaczowa?
Sprawdź mapę Trębaczowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Trębaczowie

„Zaszczytnym powołaniem strażaka jest spieszyć z pomocą
i ratunkiem zawsze i  wszędzie tam, gdzie zagrożone jest prze
pożar lub inny  wypadek losowy  życie ludzkie”
Paweł VI papież

Historia

Ogień w historii ludzkości zawsze odgrywał pierwszoplanową role. Tak samo jak pozwolił nam wyjść z jaskiń,  tak stał się też na długie wieki symbolem zniszczenia. Pożoga często niszczyła  nie tylko osobisty dobytek, ale także dorobek wielu pokoleń,  pomniki kultury i najwspanialsze budowle. W Europie, tak samo jak w Polsce jeszcze dwa trzy wieki temu wiele zabudowań powstawało z drewna, wiec ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie , trawiąc niejednokrotnie całe osady.
Około 24 roku p.n.e. w Rzymie powstała organizacja tzw. Wilgowie, skupiająca   ludzi w kohortach (od 1000 do 1200 osób) oraz w centuriach (po 140) osób których zadaniem była ochrona miasta przed pożarami. W Średniowieczu, władze miejskie uchwalały tak zwane porządki ogniowe. W Polsce największe miasta zrobiły już to w XIV wieku,  Pierwsze wydano w  Krakowie w 1374  roku, uchwała Rady Miejskiej, nosiła nazwę „ porządki ogniowe” Z upływem lat porządki ogniowe ,wprowadzane w polskich miastach regulowały wiele spraw, jak na przykład zaopatrzenie w wodę, sposób alarmowania, przebieg akcji gaśniczej, wyposażenie w sprzęt, a nawet tworzyły coś na kształt współczesnych norm budowlanych odnośnie ogniotrwałego budownictwa. Pewne zakłady rzemieślnicze, jak na przykład :  wytwórnie świec czy gorzelnie i browary, na skutek zakazu królewskiego musiały być przenoszone poza granice miast. Twórcą pierwszego w Polsce kompleksowego i obowiązującego we wszystkich jego dobrach prawa pożarniczego był niejaki książę Karol Radziwił. Każde miasto i wieś zobowiązane były do posiadania stosownego sprzętu gaśniczego, który w razie pożaru dzielony był wśród chłopów. Ci  z kolei byli podzieleni na dziesięcioosobowe oddziały z przywódcą.  W miastach  sikawki ciągnięte przez konie posiadały już stałą obsługę. Co ciekawe, ci którzy pierwsi dotarli na miejsce pożaru,  byli nagradzani, a ci którzy nie dotarli tam wcale, byli surowo karani. W XVI wieku powstają pierwsze sikawki ręczne o pojemności 3-4 litrów wody. Andrzej Frycz Modrzejewski  w swoim słynnym dziele „ O naprawie Rzeczypospolitej” z 1551 r. w rozdziałach : XVI księgi  I, i XIII księgi II , dokonał pierwszej  analizy stanu zagrożenia pożarowego w Polsce i proponuje stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. W XVIII wieku wydawano  coraz bardziej szczegółowe i ogólnie obowiązujące  porządki ogniowe, jednak nadal ciężar walki z pożarem  spoczywał zasadniczo na chłopach i mieszczanach, którzy w większości nie byli przecież odpowiednio przeszkoleni. W 1829 r. zbudowano ręczną sikawkę parową. Zabory niewątpliwie  utrudniły rozwój polskich organizacji pożarniczych, ale już w XVIII w i XIX wieku  powstały oddziały policji i straży ogniowej. W 1848 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu (zabór pruski), a w 1863 r. w Krakowie (zabór austriacki), i Kaliszu (zabór rosyjski). W XIX wieku także znacznie rozwinęły się stowarzyszenia  mające na celu  podnoszenie kwalifikacji i ujednolicenia zasad działania straży ogniowych, a najsilniejsze z nich, jak np. Związek Floriański, wydawały nawet fachową prasę. W 1858 r. skonstruowano pierwszy parowy samochód pożarniczy, a  na benzynę zbudowano w Niemczech w 1908 r. Rok później zbudowano pierwsza motopompę (polska motopompa powstała w 1927 r.) 1 listopada 1875 r. we Lwowie  na I Krajowym Zjeździe Straży  został powołany Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 57 OSP i 4 straży miejskich tj. ze Lwowa, Przemyśla, Krakowa i Terespola. Zjazd uchwalił statut i regulaminy związku. Siedzibą związku na zmianę co dwa lata był Lwów i Kraków. W 1895 r. powstaje pierwsza kasa ubezpieczeniowa straży pożarnych. Jednak na zorganizowaną według tych samych zasad straż pożarna musieliśmy poczekać do odzyskania niepodległości. W 1921 roku w Warszawie odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele 742 straży. Dopiero wtedy utworzono Główny Związek  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ( nazwa Związek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonuje od 28. XI. 1933 r.) , który zajął się budową jednolitej sieci straży na terenie całej Polski.
Nieco później powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie.  Było to późną jesienią 1929 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w Szkole Powszechnej  przy kościele.  W tym czasie we wsi już działało: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Koło Śpiewacze im. Ignacego Paderewskiego, Kółko  Rolnicze, Polityczna Organizacja Piast, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, KSM Żeńskiej, Kółko Włościanek, Kongregacja Mariańska, oraz niemiecka organizacja „Deutsche Vereinigung”.

Pierwszy skład zarządu to:

Franciszek Łebski – Prezes i zarazem Naczelnik
Joachim Kasprzak – Sekretarz
Paweł Nowak – Skarbnik
Bonifacy Krowiarz – Gospodarz
Piotr Krzyżański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Liczba członków OSP w dniu powołania wynosiła 48 druhów.  Jak podaje kronika stowarzyszenie działało bardzo aktywnie i zdyscyplinowanie. W drugim roku swej działalności zdobyło dwie nagrody. Rok rocznie stowarzyszenie organizowało dożynki i opłatek. Utworzono kasę pośmiertną , z której rodzinie zmarłego członka organizacji wypłacała 200 zł. (co stanowiło wartość dwóch krów). Co roku zgodnie ze statutem dokonywano zmiany zarządu.  1 marca 1931 roku  wybrano zarząd w składzie:

Jan Orszulok –  Naczelnik
Alfons Lebek – Pod naczelnik
Alfons Jokiel – Sekretarz
Andrzej Lenort – Zastępca
Leopold Domagała – Skarbnik
Józef Krowiarz – Gospodarz
Franciszek Kulok, Wawrzyn Latusek – Komisja Rewizyjna

W 1932 roku naczelnikiem OSP Trębaczów był Teofil Malcherek. W 1935 roku w skład zarządu wchodzili:

 
Franciszek Łebski – Prezes
Jan (nazwisko nieczytelne)  – Naczelnik
Jan Orszulok – z-ca Prezes
Antoni Hinemann– Sekretarz
Piotr Krzyżański – Skarbnik
Alojzy Orszulok – Gospodarz
Giudo Pawelke – Członek Zarządu
Stanisław Maruszka – Członek Zarządu
 
W  dokumencie z 1936 roku jako naczelnik podany jest Alfons Kula. W 1938 roku zarząd OSP to:

Paweł Nowak – Prezes
Wilhelm Jokiel – Naczelnik
Joachim Kasprzak – Sekretarz
Jan Orszulok – Skarbnik
Józef Lebek– Gospodarz
Alfons Kula– Członek Zarządu
Wawrzyn Kuropka – Członek Zarządu

 
Na początku 1939 r. w samej organizacji szkolą się jednostki L.O.P.P, z uwagi na nadchodzącą burze wojenną. Z chwilą wybuchu wojny, straż jako tako nie mogła spełnić należycie swego zadania, z powodu wyjątkowych warunków przygranicznych.
 
Po 1 września 1939 roku, życie organizacyjne zamarło. Po dokonaniu rewizji w domu pana Łebskiego, okupant zabrał książki administracyjne towarzystwa. W zawierusze wojennej przepadł przedwojenny sztandar. Obok dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej utworzono przymusową straż w skład której wchodzili Polacy, których rola ograniczyła się do spełniania funkcji zwykłych wykonawców. W tym czasie na wyposażeniu jednostki znajdowała się sikawka ręczna i beczkowóz. Dane dotyczące działalności OSP w latach 1929-1945, posiadamy z odtworzonej po wojnie kroniki, i kilku odnalezionych w archiwach dokumentach.
Po wyzwoleniu Trębaczowa życie organizacyjne zaczyna się powoli budzić na nowo do życia. W kwietniu 1945 roku zorganizowano na nowo miejscową straż na czele której stanęli:

Józef Gandecki – Prezes
Franciszek Łebski – Naczelnik
Joachim Kasprzak – Sekretarz
Kazimierz Kałużny – Skarbnik
Franciszek Ogórczyk – Gospodarz
Liczba członków wynosiła 30 osób. Po krótkiej działalności wybrano nowy zarząd w skład którego weszli :
Marian Stachowiak – Prezes
Franciszek Sztuka – Naczelnik
Teofil Smoch – Zastępca
Józef Dominik – Sekretarz
Antoni Witek – Skarbnik
Karol Jaensch, Michał Gołąb, Józef Ciemięga – Komisja Rewizyjna

 
Po dwóch miesiącach Marian Stachowiak zrezygnował z funkcji prezesa OSP, 11 sierpnia 1945 roku na walnym zebraniu, prezesem wybrano Teofila Smocha. Zarządowi temu powierzono wykończenie Remizy i budowy sceny do przedstawień, dla powstałego zespołu teatralnego. W marcu 1947 roku, wybrano nowy zarząd:

Franciszek Mielczarek – Prezes
Józef Surma – Zastępca
Józef Trybuła – Naczelnik
Józef Dominik – Sekretarz
Antoni Witek – Skarbnik
Franciszek Górka – Gospodarz
Józef Ciemięga,  Stanisław Romin, Stanisław Kowalczyk  – Komisja Rewizyjna

 
Zarząd ten naczelne z prezesem postanowił postarać się o sztandar,  umundurowanie, uzupełnienie  sprzętu strażackiego, zorganizowanie drużyny sportowej i klubu aktorskiego.
10 sierpnia 1947 r. w miejscowym kościele parafialnym ks. Antoni Serwatka (wikariusz trębaczowski, posługujący w Domasłowie), poświęcił nowy sztandar, w obecności starosty powiatowego Scholla. W uroczystości wzięli udział członkowie OSP Trębaczów, okoliczne zaproszone Drużyny, Organizacje i Towarzystwa. Sztandar ufundowało społeczeństwo Trębaczowa, a w dniu poświecenia jednostka posiadała 15 nowych i 8 starych mundurów.
1 września 1947 roku strażacy ze sztandarem udali się na Jasna Górę z pielgrzymką parafialną. W dniu 31 stycznia 1948 roku, odbyło się walne zebranie, na którym z funkcji skarbnika zrezygnował Antoni Witek, na jego miejsce wybrano Maksymiliana Walasa.
W roku 1948 zarząd zorganizował klub sportowy, (odbyły się dwa mecze piłki siatkowej z OSP Domasłów), zakupiono 6 instrumentów muzycznych, zorganizowano kurs grania i orkiestrę która brała udział w marszach, uroczystościach kościelnych, i imprezach okolicznościowych. W tym roku  OSP liczyła 38 członków czynnych i 42 wspierających. Zarząd zorganizował 2 zabawy i wystawił sztukę teatralną „Skąpiec”.  W dniu 15 stycznia 1950 roku wybrano nowy zarząd:

Piotr Caban – Prezes
Franciszek Porożyński  – W-ce Prezes
Józef Trybuła – Naczelnik
Stanisław Smoch – Pod Naczelnik
Joachim Kasprzak – Skarbnik
Stanisław Siudy – Gospodarz
Jan Bogucki – Sekretarz
Stanisław Rumin, Władysław Haręża, Józef Walas – Komisja Rewizyjna

 
OSP liczy 32 czynnych druhów wraz z zarządem, 57 wspierających i 51 obowiązkowych.
W roku 1951 działalność OSP osłabła z powodu  wystąpienia niektórych członków, oraz reorganizacji. W miejsce zarządów powołane zostały Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego państwa. 2 lutego 1952 r. na Walnym Zgromadzeniu została skompletowana Komenda OSP Trębaczów w składzie:

Konrad Bąk – Komendant
Antoni Jakuszewski – Pierwszy Zastępca
Jan Jańczak – Drugi Zastępca
Antoni Latusek – Sekretarz
Joachim Kasprzak –  Skarbnik
Stanisław Siudy – Gospodarz
Komisja Rewizyjna
Stanisław Rumin – Przewodniczący
Józef Walas – Członek
Władysław Haręża – Członek

 
Komenda została wybrana na okres trzech lat. W maju 1953 r. OSP z Trębaczowa stanęła po raz pierwszy  do zawodów rejonowych w Miechowie, gdzie zajęła I miejsce w grupie drugiej (tj. transport konny z motopompą typ K.M.)  Straż liczyła 21 członków. W roku 1954 straż brała udział w zawodach w Perzowie, gdzie zajęła I miejsce, a 16 lipca w zawodach powiatowych w Ostrzeszowie, gdzie zajęła II miejsce na powiat kępiński. Dnia 5 lutego 1955 roku zaszły zmiany w składzie Komendy : Antoniego Jakuszewskiego zastąpił Franciszek Sztuka, skarbnikiem został Stanisław Siudy, gospodarzem wybrano Antoniego Witka, z urzędu wszedł członek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Leon Szymański, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Zomerfeld. W czerwcu straż brała udział w zawodach powiatowych w Laskach, gdzie zajęła zaszczytne I miejsce. W dniu 3 grudnia 1955 r. na zebraniu Komendant Powiatowy Władysław Kęsy, zaproponował przydział samochodu dla OSP Trębaczów.  Po wielu trudnościach jakie straż miała ze sprowadzeniem samochodu z Kępna do Trębaczowa, powstał problem z pomieszczeniem dla samochodu, gdyż w drewnianym baraku było to niemożliwe. Z pomocą przyszedł miejscowy proboszcz Adolf Stopa, który pozwolił na tymczasowe garażowanie samochodu na probostwie. W kwietniu 1956 r. na wiejskim zebraniu postanowiono sprzedać barak, a za uzyskane pieniądze rozpocząć budowę nowej strażnicy. Barak został sprzedany firmie z Częstochowy. W dniu 3 czerwca 1956 roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu marki Opel Blitz naszej jednostce przez Komendanta Powiatowego Władysława Kęsego. Po uroczystości przekazania samochodu, złożono wniosek o przydział działki i rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. W październiku 1956 r. nastąpiła kolejna reorganizacja straży, w miejsce komendy, powstaje zarząd OSP. W 1957 roku strażacy z Trębaczowa byli współzałożycielami OSP w Zbyczynie. 12 stycznia 1958 roku, wybrano nowy zarząd:

Antoni Latusek  – Prezes
Franciszek Sztuka – Naczelnik
Konrad Bąk – z-ca Naczelnika
Władysław Owoc – Sekretarz
Stanisław Siudy –  Skarbnik
Józef Moś – Gospodarz
Leon Szymański członek Gromadzkiej Rady Narodowej

 
Jesienią 1959 roku po uzyskaniu dokumentacji, rozpoczęto budowę. Założono fundamenty i wyciągnięto mury na wysokość parteru. W latach 1960-1963 działalność OSP, jak i dalsza budowa remizy ponownie zamarła, z powodu rezygnacji niektórych członków zarządu. W lecie 1963 r. zorganizowano walne zebranie OSP, w celu ożywienia organizacji i ruszenia z budową Strażnicy. Braki były we wszystkich kierunkach jak i w szkoleniu i zabezpieczeniu przeciwpożarowym, tak i w sprzęcie, samochód stał nieczynny, motopompy brak, gdyż została oddana do remontu. 14 kwietnia 1964 roku w Sali u pana Maciejewskiego wybrano nowy zarząd:

Józef Dominik – Prezes
Konrad Bak – Naczelnik
Antoni Krowiarz – z-ca Naczelnika
Władysław Owoc – Sekretarz
Leon Szkudlarek – Skarbnik
Józef Moś –  Gospodarz
Jan Raczyński –  Członek zarządu
Walenty Krajewski – Członek zarządu,
Komisja Rewizyjna
Franciszek Górka – Przewodniczący
Franciszek Sztuka – Członek
Jan Jańczak –  Członek

Nowo wybrany zarząd podjął się ostatecznego wykończenia Domu Strażaka. Do zimy 1964 roku, budynek w całości stanął w stanie surowym. W 1965 roku założono żeńską sekcje przy OSP oraz sekcje młodzieżowa męską. Na zawodach powiatowych sekcja żeńska zajmuje II miejsce, a sekcja męska młodzieżowa I miejsce. W budynku strażnicy przystąpiono do wykańczania wnętrz. Samochód Opel po kasacji został sprzedany.
Po licznych trudnościach i odwołaniach nawet do władz najwyższych, 22 lipca 1965 roku, dokonano uroczystego otwarcia Domu Strażaka w Trębaczowie.  W 1967 roku na walnym zebraniu wybrano zarząd:

Dominik Józef – Prezes
Konrad Bąk –  I w-ce Prezes
Antoni Krowiarz – II w-ce Prezes
Leon Szkudlarek – Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Walenty Krajewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Franciszek Górka – Przewodniczący
Franciszek Sztuka – Członek
Roman Hodyjas – Członek

 
W tym roku jednostka, została wyposażona w samochód marki „Lublin”, który przystosowano do celów strażackich. Drużyna żeńska brała udział w zawodach wojewódzkich we Wrześni.
25 stycznia 1969 roku na Walnym Zebraniu  dokonano wyboru nowego zarządu:

Roman Hodyjas – Prezes
Konrad Bąk – Naczelnik
Józef Pietrus – II Naczelnik
Jan Świątek – Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Walenty Krajewski – Członek
Jan Raczyński –  Członek
Wanda Pietrus – Przedstawiciel Kobiet

 
W tym roku miejscowa OSP zorganizowała obchody 40- lecie jednostki. W dniu 22 lipca zjechały się sąsiednie jednostki oraz Komenda Powiatowa z Kępna. W czasie uroczystości został wręczony nowy sztandar, ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Wielu miejscowych strażaków zostało odznaczonych , a w drzewiec sztandaru wbijano pamiątkowe gwoździe.
Na walnym zebraniu w 1971 roku, wybrano zarząd w niezmienionym składzie z roku 1969. W 1972 roku, przed Domem Strażaka wybetonowano wjazd do garażu i położono rury betonowe na wjeździe na plac strażnicy. W dniu 26 listopada 1972 roku jednostka otrzymała nowy wóz bojowy z działkiem wodnym umieszczonym na samochodzie, oraz pojemnością 3 tyś. litrów. Wiosną 1973 roku strażacy opłotowali plac i założyli bramy metalowe przy strażnicy. 12 stycznia 1974 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd:

Roman Hodyjas – Prezes
Konrad Bąk – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Naczelnika
Jan Światek  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Walenty Krajewski – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Łucja Bednarek – Członek Zarządu

12 stycznia 1975 roku zostaje wybrany nowy zarzą:

Roman Hodyjas – Prezes
Edward Kulok – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Naczelnika
Jan Światek  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Walenty Krajewski – Członek Zarządu
Antoni Piorun – Członek Zarządu
Józef Pietrus – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Jan Raczyński – Przewodniczący
Janina Szkudlarek – Członek
Paweł Kokot –  Członek

W miesiącu lutym 1975 r. zostaje przeznaczona do rozbiórki stara szkoła. Z materiału uzyskanego Zarząd OSP postanowił wybudować basen przeciw pożarowy obok kościoła, a gruz przeznaczyć na płytę pod przyszły Dom Ludowy. Prace związane z budową basenu trwały do 22 lipca 1976 r. W dniu 28 sierpnia 1977 roku dokonano uzupełniania zarządu z powodu zmiany miejsca zamieszkania niektórych członków:

Roman Hodyjas – Prezes
Józef Pietrus – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Sylwester Skiba – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarządu

Na zawodach strażackich gminnych jednostka zajęła I miejsce.  W roku 1978 otynkowano Dom Strażaka. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 8 grudnia 1978 roku, skład osobowy zarządu:

Roman Hodyjas – Prezes
Józef Pietrus – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Sylwester Skiba – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarządu
Zenon Basiński  – Członek Zarządu

13 maja 1979 roku zarząd zorganizował obchody 50 – lecie powstania jednostki. Historię OSP  przygotowaną przez Benedykta Gandeckiego, odczytał prezes Roman Hodyjas, defiladę prowadził naczelnik Józef Pietrus, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Łubnice. Dzieci ze szkoły w Trębaczowie przygotowały część artystyczną. Na zabawie tanecznej przygrywał miejscowy zespół „Cienie”. W 1979 roku powstał  Społeczny Komitet Rozbudowy Domu Ludowego. 6 stycznia 1980 roku odbyły się wybory do zarządu jednostki:

Roman Hodyjas – Prezes
Józef Pietrus – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Prezesa
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Sylwester Skiba – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarządu
Zenon Basiński  – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Jan Raczyński – Przewodniczący
Janina Szkudlarek – Członek
Paweł Kokot –  Członek
Jan Świątek – Członek

W miesiącu lutym Społeczny Komitet Budowy przystąpił do zbiórki gotówki i czynów społecznych. Wiosną przystąpiono do produkcji bloków cementowych. W czerwcu podczas zawodów gminnych w Zbyczynie, jednostka zajęła dwa pierwsze miejsca. 21 września na zawodach wojewódzkich w Doruchowie OSP Trębaczów zajęła VI miejsce.
W styczniu 1981 roku wybrano zarząd w składzie:

Roman Hodyjas – Prezes
Józef Pietrus – Naczelnik
Florian Porożyński – z-ca Prezesa
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Józef Moś – Gospodarz
Adam Krzywiecki – Członek Zarządu
Cyryla Neugebauer – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Czesław Hodyjas  – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Szczepan Raczyński – Przewodniczący
Sylwester Latusek – Członek
Ewa Piekarska –  Członek

Wiosną przystąpiono do budowy sali. 7 czerwca odbyły się zawody gminne w Trębaczowie , drużyny MDP chłopięca i żeńska zajęły I miejsca.
W 1982 z powodu stanu wojennego, nie odbyły się wybory, zarząd pozostał w tym samym składzie. Mimo trudnej sytuacji w kraju, prace w budowie Sali posuwają się naprzód. Uroczystego otwarcia Sali dokonano 22 maja 1983 roku. W styczniu 1984 roku, prezesem wybrano Szczepana Raczyńskiego, w Komisji Rewizyjnej  na jego miejsce wybrano Zdzisława Kruszelnickiego. Na zebraniu podjęto decyzję iż starą salę przeznacza się na klub „Ruchu” . W tym roku OSP zorganizowało 3 dniową wycieczkę do Krakowa. W lato 1985 roku oddano do użytku zbiornik przeciwpożarowy na Ligocie oraz zorganizowano wycieczkę do Trójmiasta. Na zawodach gminnych w Turkowach w 1986 r.  jednostka zajęła III miejsce, a dziewczęta I miejsce.   25 stycznia   1987 roku wybrano zarząd na okres 4 lat w składzie:

Szczepan Raczyński – Prezes
Józef Pietrus – Naczelnik
Sylwester Latusek – z-ca naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Benedykt Gandecki – Sekretarz
Andrzej Paluszek – Gospodarz
Adam Krzywiecki – Członek Zarządu
Józef Krowiarz – Członek Zarządu
Irena Sibińska – Członek Zarządu
Antoni Piorun  – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Zdzisław Kruszelnicki – Przewodniczący
Bronisław Zapolny – Członek
Tadeusz Grondys –  Członek
Stanisław Moś – Członek
W lutym 1988 roku jednostka otrzymała nowy samochód strażacki o pojemności 3 tyś. litrów wody.
10 lutego 1989 roku, na walnym zebraniu zaszły zmiany w składzie zarządu spowodowane rezygnacją naczelnika Józefa Pietrusa. Naczelnikiem został Florian Porożyński, a zastępcą Grzegorz Gandecki. Praca zarządu koncentruje się na organizacji 60-lecie jednostki i zawodów gminnych w dniu 25 czerwca  1989 roku. Obydwie drużyny na tych zawodach zajęły I miejsce. W zawodach w Perzowie 1 lipca 1990 roku druhowie z OSP Trębaczów zajęli I miejsce. 27 stycznia 1991 roku wybrano zarząd:

Benedykt Gandecki  – Prezes
Florian Porożyński – Naczelnik
Grzegorz Gandecki – z-ca naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbni
Szczepan Raczyński – Sekretarz
Marian Kozieł – Gospodarz
Andrzej Paluszek – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarząd
Leszek Paluszek – Członek Zarządu
Edward Pietrus  – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Zdzisław Kruszelnicki – Przewodniczący
Paweł  Kokot – Członek
Eugeniusz Stojek –  Członek
Stanisław Moś – Członek

W zawodach gminnych w dniu 9 czerwca OSP Trębaczów zajmuje II miejsce.  14 czerwca 1992 roku w Turkowach w zawodach gminnych , pierwsze miejsce zajęli druhowie z OSP Trębaczów. Na walnym zebraniu 24 stycznia 1993 roku  zarząd  z powodu braku funduszy postanowił przekazać salę widowiskową pod opiekę Samorządowi Wsi. Na zawodach gminnych, które odbyły się 13 czerwca w Domasłowie pierwsze miejsce zajęła OSP Trębaczów. 14 stycznia 1996 roku wybrano zarząd w składzie:

Benedykt Gandecki  – Prezes
Grzegorz Piskuła – Naczelnik
Grzegorz Gandecki – z-ca naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Andrzej Paluszek – Sekretarz
Antoni Krowiarz  – Gospodarz
Stanisław Moś – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarządu
Leszek Paluszek – Członek Zarządu
Florian Porożyński  – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Zdzisław Kruszelnicki – Przewodniczący
Tadeusz Czemplik – Członek
Adam Krzywiecki  –  Członek

Zawody Gminne odbyły się w Domasłowie, w dniu 9 czerwca i połączone były z obchodami  50 – lecie tamtejszej jednostki. Na zawody OSP Trębaczów wystawiło 5 drużyn.  6 kwietnia 1999 roku druh prezes Benedykt Gandecki składa rezygnacje z funkcji prezesa OSP Trębaczów, z powodu złego stanu zdrowia. Prezesem zostaje Grzegorz Gandecki. 28 stycznia 2001 roku, wybrano zarząd w składzie:

Grzegorz Gandecki  – Prezes
Leszek Paluszek – z-ca
Łukasz Kula – Naczelnik
Krzysztof Urbański – z-ca naczelnika
Józef Sibiński  –  Skarbnik
Mariusz Kłodnicki – Sekretarz
Adam Krzywiecki  – Gospodarz
Grzegorz Piskuła – Członek Zarządu
Sylwester Latusek – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Zdzisław Kruszelnicki – Przewodniczący
Tadeusz Czemplik – Członek
Ireneusz Witek  –  Członek

Staraniem tego zarządu dokonano remontu elewacji budynku strażnicy, oraz utwardzenia placu przed strażnicą. Wymieniono kanalizacje, bramę garażową, zamontowano system selektywnego alarmowania. 30 września w zarządzie miejsce Grzegorza Piskuły zajął Michał Grzegorek. W 2003 roku zaszły  kolejne zmiany w zarządzie –  zastępcą naczelnika został Sławomir Kędzierski, a skarbnikiem Krzysztof Urbański. Planowane  w 2004 roku, obchody 75-lecie OSP w Trębaczowie   zostały odwołane i przeniesione na rok 2006, – odtwarzaną po wojnie kronikę uznano za niewiarygodną. W 2004 roku, częściowo opłotowano teren przy strażnicy betonowym parkanem , a w 2005 roku zainstalowano system powiadamiania o alarmie na telefon komórkowy. 12 czerwca 2005 roku odbyły się w Trębaczowie Gminne Zawody strażackie, które poprzedziła polowa Msza Święta. Decyzją J. E. ks. Bp. Stanisława Napierały, ks. Eugeniusz Walczak , nasz proboszcz został kapelanem strażaków na terenie powiatu kępińskiego.
12 stycznia 2006 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie:

Grzegorz Gandecki – Prezes
Michał Grzegorek – z-ca Prezesa
Wojciech Porożyński – Naczelnik
Łukasz Poręba – z-ca Naczelnika
Krzysztof Urbański – Skarbnik
Tomasz Kruszelnicki – Sekretarz
Marek Witek – Gospodarz
Mariusz Kłodnicki – Członek Zarządu
Grzegorz Mierzwa – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Adam Stojek – Przewodniczący
Ireneusz Witek – Członek
Zdzisław Kruszelnicki – Członek

Głównym zadaniem nowego zarządu w tym roku była organizacja obchodów 75 – lecie OSP Trębaczów. W miesiącu kwietniu opłotowano teren wokół Sali wiejskiej nową siatką, odnowiono elewację Domu Strażaka i Sali. Uroczystości odbyły się 7 maja 2006 r. Uroczystą Mszę Świętą  w intencji strażaków odprawił ks. Bp. Stanisław Napierała, który poświęcił także tablicę pamiątkową. Program artystyczny przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej w Trębaczowie. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Perzów z delegacjami oraz strażacy z Dalborowic i Ratingen w Niemczech.
Na zawodach strażackich w Perzowie dnia 18 czerwca Młodzieżowe drużyny zajęły I miejsca , seniorki I, a seniorzy III. Na zawodach powiatowych 2 lipca w Łęce Opatowskiej młodzieżowe drużyny zajęły III miejsce. 10 czerwca 2007 roku, MDP chłopięca zajmuje I miejsce na zawodach gminnych. W 2008 roku, strażacy wyremontowali kantorek strażacki , a w 2009 roku, rozpoczęli remont garaży. W  miesiącu lutym  2009 roku, OSP Trębaczów otrzymuje drugie auto bojowe, które wcześniej służyło OSP Perzów.
7 lutego 2010 roku, pożegnaliśmy naszego księdza proboszcza i kapelana powiatowego OSP, który od 13 lutego, objął parafię w Goliszewie.

Do końca 2010 roku, zakończono remonty w garażach i  części elewacji frontowej budynku.
2 stycznia 2011 roku na walnym zebraniu ukonstytuował się  obecny zarząd:

Grzegorz Gandecki – Prezes
Michał Grzegorek – z-ca Prezesa
Krzysztof Hodyjas – Naczelnik
Łukasz Poręba – z-ca Naczelnika
Grzegorz Mierzwa – Skarbnik
Tomasz Kruszelnicki – Sekretarz
Marek Kuźmicz – Gospodarz
Anna Hodyjas  – Członek Zarządu
Zdzisław Kruszelnicki – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Adam Stojek – Przewodniczący
Krzysztof Urbański – Członek
Mariusz Kłodnicki – Członek

Bibliografia:

Chłopaki od Floriana- Piotr Krysa , Artykuł  z Przewodnika Katolickiego nr z 18 lipca 2004 roku.
Kroniki, dokumenty, zdjęcia – OSP Trębaczów
Kalendarz Strażacki na 2011 rok  – wydany przez ZG OSP w Perzowie.

 

Copyright Trębaczów © 2010-2014